Loading...

  lovelypets@gmail.com      0383 855184 Fax 0383 551552

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT,CHÁNH PHÓ QUẢN ĐỐC,TỔ TRƯỞNG,TỔ PHÓ QUẢN LÝ CHUYỀN TỪ 01/02/2016

Công ty CP may Halotexco cần tuyển Lao động đào tạo kỹ thuật, chánh phó Quản đốc , tổ trưởng, tổ phó quản lý chuyền.

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG TỪ 01/2/2016

Công ty CP may Halotexco cần tuyển lao động có nghề may hoặc chưa có nghề vào đào tạo và làm việc.